CZ EN RU

O společnosti

Společnost UD4D založil v roce 2013 Michal Ventruba, který se po vybudování špičkového IM kompetenčního centra v Komerční bance rozhodl sdílet své zkušenosti také s jinými firmami.

Skupina firem UD4D má své hlavní sídlo v Praze, v České republice. Své služby a produkty dodává zejména ve střední Evropě a Rusku.

UD4D s.r.o. poskytuje odborné poradenství v oblasti informačního managementu. Zaměřujeme se zejména na zvýšení efektivity dodávek v BI obzvláště ve velkých, nadnárodních korporacích.

UD4D Services s.r.o. disponuje silným týmem specialistů, kteří jsou schopni vybudovat nová BI řešení nebo rychle optimalizovat stávající systémy. UD4D Services s.r.o. je partnerem top technologických firem v odvětví DW&BI, jsou to například Snowflake a WhereScape.

UD4D MMP s.r.o. je produktová firma zaměřená na rozvoj a podporu vlastního produktu – MMP – Metadata Maged Platform. MMP je specialozovaný software pro správu metadat v komplexních BI prostředích, přináší nové přístupy k datovému modelování a data governance v jedné platformě.

UD4D je spousta chytrých hlav a milion nápadů. Přidej se k nám!

V datech Vám dokážeme najít to, co ani netušíte, že byste mohli hledat.

Práce na projektech našich zákazníků je pro nás inspirací a motivací k neustálému zlepšování jak sebe samých, tak našich produktů.

Radíme, jak efektivně využívat data

Našim zákazníkům radíme, jak efektivně využívat data, která již vlastní, a tím pomáháme definovat pozici a role informačního managementu v rámci podniku.

Zabýváme se i technickými disciplínami

Kromě ryze konzultačních služeb se zabýváme také technickými disciplínami. Zajišťujeme, aby výběr řešení pro správu dat a jejich implementaci šly ruku v ruce s vytyčenými cíli.

Lidé v naší společnosti

Michal a Petr se setkali jako zákazník a dodavatel na projektech u datových skladů. Záhy zjistili, že jejich názory na to, jak navrhovat, budovat a provozovat BI prostředí jsou si velmi blízké. UD4D díky jejich spolupráci může nabídnout výjimečně synergický a komplexní pohled, jak má EIM v rámci podniku fungovat, co má přinášet a zároveň jak takový systém navrhnout, aby jeho realizace byla efektivně proveditelná.

Michal Ventruba

CEO

Má více než 20 let zkušeností v oblasti EIM, BI a bankovnictví.

Je spoluzakladatelem BI oddělení v Komerční bance a celé její skupině. Již 5 let poskytuje expertní konzultace v oblasti informačního managementu.

Petr Mikeška

Managing partner

Více než 12 let navrhuje a dodává řešení v oblasti EIM a BI se zaměřením na BI architekturu a řízení, MDM a Big Data.

V minulých letech působil jako vedoucí kompetenčního centra IM, account manager i projektový vedoucí v přední softwarové firmě.

Veronika Kolářová

  • HS Zittau/Gorlitz (D)
  • Senior BI Analitik a projektový manažer
  • Oceňuje pružný pracovní úvazek a možnost podílet se na organizaci chodu firmy

Michal Peroutka

  • ČVUT
  • Zodpovědný za architekturu a vývoj našich produktů
  • Baví ho programování a vymýšlení zlepšováků

Marek Novák

  • ČVUT
  • 7 let v pozici vedoucího reportingového kompetenční centra
  • Působí jako EIM architekt a specialista reportingu
  • Oceňuje možnost zapojit se do strategických projektů u zákazníků z různých odvětví

Firemní kultura

U nás se na chodbách neztratíte. Naopak. U nás se najdete.

Udržujeme přátelské vztahy

V malé firmě, jako je ta naše, není těžké udržovat přátelské vztahy. Organizační struktura je v pravém slova smyslu definována hlavně na projektech našich zákazníků tak, aby bylo dáno jasné komunikační rozhraní, a aby mohla být rozdána odpovědnost za projektové úkoly. Věříme, že taková organizace práce vede k větší spokojenosti v každodenním žití v pracovních povinnostech a k větší spokojenosti našich zákazníků.

Poskytujeme prostor pro vlastní vzdělání

V UD4D se snažíme, aby měl každý jasný a dlouhodobý výhled svého směřování, který ho uspokojuje a naplňuje. Díky tomu je člověk schopen snáz překonávat nástrahy všedního dne. Poskytujeme proto prostor pro vlastní vzdělávání a rozvoj, společně diskutujeme o výběru a zaměření projektových alokací.